Extraescolars

Les activitats extraescolars són un complement ideal per a l’educació dels nens i les nenes perquè contribueixen al seu creixement personal, físic, social i formatiu.

Informació extraescolars curs 2020-2021

Les inscripcions començaran més tard del que és habitual a causa de la situació actual de Covid 19, ja que depenen de la normativa que han de treure les autoritats competents. S'intentarà que es facin durant la segona quinzena de juliol i si no és possible, seran la primera de setembre.

Les inscripcions no aniran per ordre d'arribada, sinó que hi haurà uns dies per fer les inscripcions que es desitgin i l'assignació de plaça es farà tenint en compte dos criteris:

L'antiguitat (tindran preferència els alumnes que ja estaven apuntats a l'activitat el curs anterior)

Sorteig


*En cas d’haver-hi molta demanda d'una activitat, es valorarà obrir un nou grup (sempre i quan sigui possible garantir la qualitat de l'activitat a nivell d'espai, ràtio...)


Al setembre Paidos farà la presentació del Projecte d'extraescolars per a totes les famílies.