L'INSTITUT escola que volem!

Us donem la benvinguda a la web de l'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) de l'Institut Escola Catalunya de Sant Cugat del Vallès. 

Aquesta web preten ser un espai de consulta per a les famílies de l'institut escola per trobar aquí allò que es necessiti per part de l'AFA. I que en cas de no trobar-ho, es poguin utilitzar diferents canals de contacte per solucionar qualsevol dubte o necessitat que hi hagi.