Comissions de l'AFA

Un espai per tothom

L'AFA està constituïda per la Junta directiva (6 càrrecs) i 11 vocalies que promouen tots els serveis que es gestionen des de l'associació i activen i promouen altres accions que puguin sorgir al llarg del curs.

Totes les famílies són benvingudes a les comissions per tal de dur a terme els projectes que es volen a dur a terme i altres iniciatives que segur seran ben rebudes per part de tot l'equip.

Així que invitem a tothom qui vulgui sumar esforços a l'associació que enviï un mail o parli amb qualsevol de nosaltres.

11 comissions per donar servei a les famílies

L'AFA compte amb un total de 11 comissions per donar servei a totes les necessitats dels nens i nenes de l'escola. Cinc d'aquestes comissions són mixtes*; és a dir, creades i formades per pares i mares de l'AFA i per mestres o monitors de l'escola.

(Comissió mixta*) Foment del gust i la curiositat per la lectura per potenciar l'hàbit lector realitzant activitats diverses. Gestió del servei de tarda de biblioteca i gestió dels berenars literaris.

(Comissió mixta*) Accions dirigides a la comunitat educativa per fomentar la igualtat i eliminar estereotips als patis, els llibres, les joguines, etc.

Enllaç amb Escoltes Coeducatives Sant Cugat

Vocals Mireya Hidalgo i Markel Kapendegi coeducacioafacat@gmail.com

(Comissió mixta*) Promoció i organització d’accions o actes per aconseguir una bona acollida, convivència i solidaritat entre famílies.

Facilitar la comunicació entre famílies, AFA i escola, buscant de forma especial la difusió de les activitats i el rol de l’associació, la transparència en la gestió i la implicació de les famílies.

Fer d’enllaç entre tots els delegats i delegades de cada curs amb l’escola i l’AFA.

Vocal Sandra Garcia delegatscatalunya@gmail.com

(Comissió mixta*) Impuls d'un model de cuina saludable, de proximitat i ecològica i d'un projecte de lleure vinculat a l'espai migdia basat en l'autonomia i l'aprenentatge de valors. (Execució del servei externalitzada amb l'empresa Paidos)


(Comissió mixta*) Desenvolupament de projectes de millora i manteniment dels espais, tenint em compte la veu dels infants i conjuntament amb l'escola; i organització de jornades de bricolatge amb les famílies.

Organització de les festes de Santa Llúcia, Carnestoltes, Sant Jordi i la Festa de Major de l’escola, en coordinació amb l’equip de mestres i promovent la participació de les famílies.

Vocals David Màrquez i Maria Partegàs festesampacat@gmail.com

Gestió de les activitats extraescolars organitzades per entitats perquè siguin de qualitat, diverses i actuals.


(Comissió mixta*) Suport al projecte Insitut escola amb una visió pròpia i constructiva. Creació de grups de treball per adaptar-se a les necessitats que es generin.

Impuls i difusió d’accions que fomentin la cura i sostenibilitat del nostre planeta per afrontar la situació actual d’emergència climàtica