De què s'ocupa l'AFA?

Des del curs 2020-2021, l'AFA té externalitzats els serveis d'Espai migdia, Bon dia, Bona tarda, Esplai i Extraescolars a l'empresa Paidos.


Espai migdia

MENJADOR

 • Adquisició d’hàbits alimentaris, fent èmfasi en el desenvolupament de l’autonomia.

 • Conscienciació sobre l’alimentació saludable. Educació en l’alimentació de temporada, de proximitat, sostenible i ecològica.

 • Foment de les pautes de comportament i actitud relacionades amb el fet de menjar en col·lectiu.

 • Educació en valors. Potenciació de la relació i convivència entre companys i companyes.LLEURE

 • Afavorir la intel·ligència interpersonal (relació amb els demés).

 • Desenvolupament de l’oci i les activitats lúdiques amb contingut educatiu, mitjançant la participació del nen/a i del grup en el seu temps de lleure.

 • Projectes participatius, des dels propis interessos dels infants, amb aportació de coneixment per l'educació crítica.

 • Fomentar la motivació i la implicació de l'infant en l'educació en valors a partir de la convivència i l'aprenentatge significatiu


PAGAMENT ESPAI MIGDIA

Com es gira? Cobrament bancari

Qui ho gira? Paidos-fundesplai

Quan? mensualment

Inclou: el menú i el temps de lleure dels dies que l'infant faci ús del servei.

INFANTIL I PRIMÀRIA

 • Setembre: 88,62

 • Octubre a maig: 121

 • Juny: 57,45SECUNDÀRIA (5 DIES/SET.)

 • Setembre: 80,22

 • Octubre a maig: 109,30

 • Juny: 53,85SECUNDÀRIA (4 DIES/SET. )

 • Setembre: 60,48

 • Octubre a maig: 82,40

 • Juny: 40,63Servei d'Acollida i Esplai

Per tal d'ajustar els horaris lectius de l'escola als horaris laborables de les famílies, l'AFA s'ocupa de posar a disposició de les famílies el personal i proposta d'activitats fora de l'horari lectiu.

Acollida de matí

De 7:45 a 8:45 hi ha espai d'acollida per a tots els nens i nenes de l'escola d'i3 a 1r ESO.


Els nens i nenes passen una estona entretinguda i divertida abans d’entrar a classe. L’objectiu d’aquest espai no és organitzar activitats, sinó oferir un entorn adequat per què el nen/a pugui gaudir, i començar el dia tranquil·lament, posant al seu abast jocs, lectures...

Els monitors/es preparen els nens i nenes de i3, i4 i i5 al parvulari (posem bates, pitets i esmorzar als calaixets de la classe, etc) i els deixem a l’aula amb la mestra.

A l'hora de l'entrada, els nens i nenes de 1r a 1r d'ESO són acompanyats pels seus monitors a fer fileres al pati per entrar a les aules.


 • Cost 1 hora: 20.50€-28.50€/infant

 • Cost 1/2 hora: 11.50€-18.50€/infant

 • Cost dia esporàdic: 3.00€

Acollida de tarda i Esplai

L’esplai de tarda és un servei extraescolar que s’ofereix, de dilluns a divendres de 16:15 a 17:45.

És un espai on els nens i nenes gaudeixen d’una estona de lleure dirigida per monitors/res.

Berenar: durant els primers 30 minuts, els nens i nenes berenen i descansen després de tota la jornada escolar. Passat aquest temps, es dóna pas a les activitats programades.

L’esplai es caracteritza per ser un espai de lleure amb diversitat d’edats i de gustos. Per aquest motiu, s’intenta proposar una programació d’activitats en escala, o sigui, que siguin adaptables a les diferents edats dels nens/es que hi participen.


Horari Bona tarda: 16:15-17:00h

 • Cost fix per dia de setmana de servei: 10€/mes

 • Cost dia esporàdic: 3€/dia

Horari Esplai: 16:15-17:45h

 • Cost fix per dia de setmana de servei: 20€/mes

 • Cost dia esporàdic: 7,5€/dia

Extraescolars i esplai

Amb les activitats extraescolars pretenem anar més enllà d’oferir un servei d’activitats, per això hem estat pioners en vincular les activitats a entitats del teixit municipal. Així, fer una activitat extraescolar és una oportunitat per generar identificació entre l’infant i la família amb el seu entorn.

El vincle entre entitat i Paidos s’estableix mitjançant un conveni de col.laboració, en el que Paidos aporta el projecte genèric, la coordinació pedagògica, la gestió operativa, seguiment i avaluació del projecte i l’estructura organitzativa; i l’entitat el programa de l’activitat, la metodologia, el personal tècnic i les activitats extraordinàries fora del centre per fomentar la identificació del nen/a amb l’entitat i amb Sant Cugat.

Actualment tenim convenis amb més de 30 entitats, podeu consultar-les a la secció d’amics i col·laboradors/es.

Els trets principals de la proposta són:

 • Qualitat: associant-nos amb entitats especialitzades.

 • Continuïtat: la proposta garanteix itineraris de continuïtat a les activitats un cop acaba l’etapa escolar.

 • Varietat: fem una aposta per fer una proposta àmplia i variada en tots els àmbits (esports, idiomes, creativitat, cultural...).

 • Homogeneïtat: seguiment d’una coordinació estructural i tècnica per alinear la proposta amb la línia pedagògica del centre.

 • Treball de valors: demanem als especialistes intervenció pedagògica, no només tècnica de la seva activitat.

 • Valor afegit: col·laborem en la vinculació de l’escola amb el seu entorn. Fem xarxa i generem identitat.

Servei de biblioteca

Amb les actuals mesures degut al Covid, s'està treballant per poder seguir eamb el servei de préstec de llibres, ja que no és possible accedir a l'espai de la biblioteca. Tan bon punt es normalitzi la situació, s'informarà de l'horari i serveis.

 • Préstec sense cost pels socis de l'AFA

Roba perduda

Amb la col·laboració de les famílies, s'ha creat un espai web que permet tenir accés a la roba perduda mitjançant fotografies de cada peça de roba . Les famílies poden anotar al mateix espai web de qui és la peça en qüestió i recuperar-la. Es va comunicant regularment a les famílies via Dinantia o via whatsapp a les classes vehiculitzats per les delegades o delegats de cada grup.

Altres

L'AFA gestiona, organitza i promou qualsevol tipus d'activitat que neixi des de les famílies i que tingui per objectiu la millora de l'experiència dels nens i nenes de l'escola en els espais i moments forma de l'àmbit lectiu.

Degut a la situació Covid, les activitats de l'AFA poden veure's alterades i/o cancel·lades. S'anirà informant via Dinantia de totes les novetats.

Xerrades temàtiques

Diverses comissions de l'AFA organitzen xerrades vinculades a la criança i l'educació dels infants segons les preferències o interessos per part de les famílies.

Jornades de manteniment i bricolatge

La comissió d'Espais Exteriors treballa conjuntament amb l'escola per a la millora contínua dels patis i espais exteriors del recinte i organitza un o dos cops l'any una jornada per dur a terme els projectes de millora que s'han dissenyat entre les famílies que hi vulguin participar..

Recollida solidària

Convivència i solidaritat organitza diverses recollides solidàries de roba, joguines, etc. al llarg del curs per ajudar a famílies o associacions properes.

Rua de Carnaval

La comissió de Festes de l'AFA organitza la rua de Carnestoltes, entrega de premis i berenar al Casal de Mirasol conjuntament amb altres escoles del barri.

Projectes literaris

La comissió Biblioteca va fent propostes durant el curs amb l'objectiu de promoure el gust per la lectura entre els infants i les famílies de l'escola.

Quotes AFA

Totes les quotes s'aproven cada curs en consell escolar.

Quota socis AFA

Import: 36€/any per família (infantil, primària i secundària)

Amb aquesta quota se sostenen els projectes que duen a terme les comissions de l'AFA (espais exteriors, festes, biblioteca, coeducació, etc.)

ReciclaTAC

Import: 25€/any per infant

Quota destinada a l'escola per material de robòtica, compra de nous dispositius socialitzats, manteniment informàtic de pissarres, pantalles, tauletes, ordinadors, etc.

ReciclaTEXT

Import: 50€/any per infant

Quota destinada a l'escola per material socialitzat de llibres d'aula i quaderns de treball individual de l'alumnat (innovamat)