De què s'ocupa l'AFA?

Servei de menjador i temps de migdia

L'autogestió del menjador és el servei més complex i de més necessitat de recursos de l'AFA. Inclou el cost del personal de cuina i monitoratge de l'espai migdia i implica la gestió, coordinació i contractació de tot el personal així com el control i supervisió de tots els serveis i activitats que emmarca l'espai migdia.

Es dissenyen menús trimestrals seguint les pautes marcades pel Departament de Salut i amb l'assessorament extern d'una nutricionista, evitant aliments precuinats i fregits i incorporant productes ecològics i de proximitat.

Actualment es disposa de 10 menús que s'adapten a les necessitats que tenen els infants de l'escola. Paral·lelament, es treballa amb la Fundació Alícia per fer una prova pilot amb ells per ajudar a l’increment de peix sostenible als menús.

El servei de menjador ha d’anar lligat al projecte educatiu del centre i anar molt més enllà del què suposa donar dinar als nens i nenes. Per tant es contempla com a temps educatiu, durant aquesta estona es transmeten als alumnes uns hàbits (utilització de coberts, higiene, alimentació...) i uns valors, fomentant el respecte i la convivència amb els seus companys i companyes.

L'objectiu del temps de migdia és que l'estona no lectiva entre les 12:15 i les 14:45 es converteixi en un temps profitós i agradable mitjançant l’organització d’activitats diverses (tallers, jocs...).

 • Cost dinar fix: 125€/mes

 • Cost dinar esporàdic: 6.80€/infant

Servei de Bon dia

Per tal d'ajustar els horaris lectius de l'escola als horaris laborables de les famílies, l'AFA s'ocupa de posar a disposició de les famílies el personal i proposta d'activitats fora de l'horari lectiu.

De 7:45 a 8:45 hi ha espai d'acollida per a tots els nens i nenes de l'escola, a partir d'i3.

Aquest servei el duen a terme els monitors contractats per l'AFA. Els infants que necessitin aquest servei estaran amb monitors al Menjador de l'escola on podran esmorzar (cal que el duguin de casa) i jugar lliurement fins que comenci la jornada lectiva.

 • Cost 1 hora: 20.50€-28.00€/infant

 • Cost 1/2 hora: 11.50€-18.50€/infant

 • Cost dia esporàdic: 3.00€

Servei de Bona tarda

Per tal d'ajustar els horaris lectius de l'escola als horaris laborables de les famílies, l'AFA s'ocupa de posar a disposició de les famílies el personal i proposta d'activitats fora de l'horari lectiu.

De 16:15 a 17:00 hi ha espai d'acollida per a tots els nens i nenes de l'escola, a partir d'i3.

Aquest servei el duen a terme els monitors contractats per l'AFA. Els infants que necessitin aquest servei estaran amb monitors al Menjador de l'escola on podran berenar (cal que el duguin de casa) i jugar lliurement.

 • Cost fix per dia de setmana de servei: 10€/mes

 • Cost dia esporàdic: 3€/dia

Servei de biblioteca migdia i tarda

Els nens i nenes de l'escola poden gaudir de la biblioteca durant l'espai migdia així com també al sortir de l'escola.

Oberta de 16:15 a 17:45 de dilluns a dijous.

No es tracta d’una activitat extraescolar monitoritzada, sinó d’un servei que ofereix l’AFA a totes les famílies, amb una persona al capdavant, que s’encarrega del bon funcionament del mateix.

Els nens i les nenes, a partir de 3r de primària, poden quedar-s’hi sols només si tenen l’autorització corresponent de la família. Els cursos d'i3 a 2n han d’estar acompanyats per una persona adulta.

 • Sense cost

Extraescolars i esplai

L'AFA gestiona totes les activitats extraescolars que s'ofereixen a les famílies fora de l'horari lectiu i dins de l'àmbit de l'escola.

Extraescolars Escola

Proposta d'activitats variades gestionades a través d'empreses o associacions externesm o a través de l'OMET (Oficina Municipal d'Esports per a Tothom).

Inclou activitats adaptades a totes les edats dels nens i nenes de l'escola, des d'i3. Es recomana un màxim de dues activitats per setmana -piscina a part-) i, en el cas dels més petits, no iniciar activitats extraescolars fins el 2n trimestre d'i3.

Totes les activitats proposades es realitzen a l'escola de 16:15 a 17:45h excepte piscina que és de 16:15 a 18:15h.

 • Cost en funció de l'activitat

Esplai

Espai de joc lliure i berenar per tots els nens i nenes de l'escola a partir d'i3.

El servei inclou una estona de joc lliure i berenar de 30 minuts i una activitat d'una hora que varia cada dia (ceràmica, pintura, música, esport, teatre, cinema, costura, etc.) i que pot incloure tastets amb activitats o associacions del barri.

L'esplai és de 16:15 a 17:45h.

 • Cost en funció del número de dies per setmana (des de 20€/mes)

 • Cost esporàdic: 7.50€/dia

Altres

L'AFA gestiona, organitza i promou qualsevol tipus d'activitat que neixi des de les famílies i que tingui per objectiu la millora de l'experiència dels nens i nenes de l'escola en els espais i moments forma de l'àmbit lectiu.

Xerrades temàtiques

Diverses comissions de l'AFA organitzen xerrades vinculades a la criança i l'educació dels infants segons les preferències o interessos per part de les famílies.

Jornada de bricolatge

La comissió d'Espais Exteriors treballa conjuntament amb l'escola per a la millora contínua dels patis i espais exteriors del recinte i organitza un o dos cops l'any una jornada per dur a terme els projectes de millora que s'han dissenyat entre les famílies que hi vulguin participar..

Recollida solidària

Convivència i solidaritat organitza diverses recollides solidàries de roba, joguines, etc. al llarg del curs per ajudar a famílies o associacions properes.

Rua de Carnaval

La comissió de Festes de l'AFA organitza la rua de Carnestoltes, entrega de premis i berenar al Casal de Mirasol conjuntament amb altres escoles del barri.

Berenars literaris

La comissió Biblioteca amb la col·laboració d'un curs de l'escola organitza cada mes un divendres literari que consisteix en una activitat vinculada a la cultura

Quotes serveis AFA

La següent taula mostra els principals conceptes que es cobraran a les famílies per part de l'AFA, el cost de cadascun i cada quan es cobra cada concepte o servei.

Quotes AFA 2019-2020

Personal i empreses col·laboradores

L'AFA disposa d'una empresa externa (PAIDOS) per a la gestió de l'espai migdia i les extraescolars de l'escola. Es tracta d'un equip de professionals per dur a terme tots els serveis fora de l'horari lectiuq ue s'ofereixen a les famílies: cuina, monitoratge, serveis de bon dia i bona tarda, activitats extraescolars i esplai.

Personal de cuina i servei de nutricionista externa

Actualment, el menjador de l'escola compte amb 1 cuiner, 4 ajudants de cuina a jornada completa i 1 ajudant a mitja jornada.

A part, es compta amb l'assessorament d'una nutricionista que elabora el menú trimestral tenint en compte totes les necessitats dels infants el·laborant fins a 10 menús diferents.

Personal de monitoratge de l'espai migdia i Esplai

L'espai migdia compte amb un equip de 20 persones que inclou els monitors/es de menjador dels nens i nenes de cada curs (un per curs, en total 18) i els monitors encarregats dels espais i activitats del Servei de Bon dia, Bona tarda i Esplai.

Oficina Municipal d'Esports per a Tothom (OMET)

L'AFA contracta el servei que l'OMET ofereix a les diferents escoles de Sant Cugat segons les activitats a les que les famílies de l'escola han inscrit els seus fills i filles.

Empreses i associacions externes (extraescolars)

L'AFA proposa cada curs diverses opcions d'activitats per cobrir al màxim els interessos dels nens i nenes de l'escola i busca empreses externes que puguin adaptar-se al que des de l'escola s'està buscant. S'intenta tenir més d'una opció per cada activitat per poder valorar (o votar) la que millor encaixa a les famílies.