Documentació

Actes assemblees

APROVADA 30 de novembre de 2020

APROVADA 2 de novembre de 2020

APROVADA 5 d'octubre de 2020

APROVADA 22 de setembre de 2020

APROVADA 17 de juliol de 2020

APROVADA 22 de juny de 2020

APROVADA 15 de juny de 2020

APROVADA 28 de maig de 2020

APROVADA 4 de maig de 2020

APROVADA 9 de març de 2020

APROVADA 3 de febrer de 2020

APROVADA 13 de gener de 2020

APROVADA 16 de desembre de 2019

Butlletins AFA

2020-2021

2019-2020

Butlletí 22 de juny

Eines externes

Ampasoft

Ampasoft és l'aplicació de gestió de l'AFA per poder consultar la informació de les famílies: dades personals facilitades a l’AFA, activitats on s'han inscrit els infants, seguiment dels rebuts, etc.

Dinantia

Dinantia és una aplicació de comunicació entre les famílies, l'escola i l'AFA. Tant l'escola com l'AFA pot enviar comunicats a les famílies i aquestes poden contactar amb el tutor de cada infant, els seus tutors de menjador o l'AFA.

Assemblea 15 de juny de 2020

Assemblea 22 de juny de 2020

Memòria AFA 2019-2020

PROJECTE D’INSTITUT ESCOLA CATALUNYA

Tercera proposta de Direcció-AFA Catalunya