Documentació

Actes assemblees

Assemblea 4 de maig de 2020

Assemblea 9 de març de 2020

Assemblea 3 de febrer de 2020

Assemblea 13 de gener de 2020

Assemblea 16 de desembre de 2019

Butlletins AFA

Butlletí 22 de juny

2019

Eines externes

Ampasoft

Ampasoft és l'aplicació de gestió de l'AFA per poder consultar la informació de les famílies: dades personals facilitades a l’AFA, activitats on s'han inscrit els infants, seguiment dels rebuts, etc.

Dinantia

Dinantia és una aplicació de comunicació entre les famílies, l'escola i l'AFA. Tant l'escola com l'AFA pot enviar comunicats a les famílies i aquestes poden contactar amb el tutor de cada infant, els seus tutors de menjador o l'AFA.