Punts de trobada

El 93% de les famílies de l'escola són sòcies de l'AFA

Totes les famílies de l'escola formem l'AFA; per això, des de la Junta, es promou que el màxim nombre de mares i pares s'impliqui i formi part de les decisions que es prenen i que afecten als nostres fills i filles. Així, la col·laboració dels adults es manifesta tant en l'assistència en les assemblees com en la participació més activa a través de les comissions així com de les ajudes puntuals en grups de treball específics per projectes que els requereixen.

Assemblees

PRINCIPAL ESPAI DE DEBAT PER LES FAMÍLIES

Mensualment hi ha una assemblea oberta a totes les famílies. Degut al Covid, s'ha implementat la participació virtual via Google Meet o Zoom. S'informe de l'ordre del dia 15 dies abans mitjançant el butlletí enviat des de Dinantia. Per tal de poder facilitar la participació del màxim de gent, es farà en Streaming.

 • Mensualment, dilluns a les 21:00

 • Oberta a tothom

 • Convocatòria via Dinantia

 • Ordre del dia 15 dies abans

 • Participació virtual

 • Votació (si s'escau) dels punts de l'ordre del dia

Assemblea extraordinària

ESPAI DE DEBAT PUNTUAL PER LES FAMÍLIES

En cas d'haver de debatre sobre algun tema que queda fora de l'ordre del dia de les assemblees s'organitza una Junta extraordinària oberta a totes les famílies i poder exposar el tema que calgui.

 • Es realitza quan s'escau

 • Oberta a tothom

 • Convocatòria via Dinantia

 • Ordre del dia 15 dies abans

 • Participació virtual

 • Participació virtual

 • Votació (si s'escau) dels punts de l'ordre del dia

Reunions de treball

TROBADES DE TREBALL DE LA JUNTA

Mensualment els membres de la junta (Junta directiva i vocals) ens reunim per poder compartir els temes vius que ens ocupen, fer-ne seguiment i prendre les accions que calguin per avançar amb els projectes.

 • Mensualment, dimecres o dijous a les 20:00h (telemàtic quan es requereix)

 • Hi participen els membres de la Junta

Comissions

11 COMISSIONS

La Junta inclou 15 comissions que vetllen cadascuna d'elles pels projectes del seu interès i els duen a terme. Tenen total independència en la gestió i execució dels projectes tot i que hi ha punts de trobada i posada en comú amb la resta de comissions.

 • Cada comissió té una o dos vocalies que la representen

 • Les comissions estan obertes a totes les famílies perquè aquells pares o mares interessats en participar a l'AFA puguin fer-ho a l'espai on prefereixin.

Grups de treball o voluntariats

COL·LABORACIONS PUNTUALS SEGONS NECESSITAT

Cada comissió que ho necessita, demana a la comunitat de famílies ajuda en moments puntuals per tal de dur a terme els projectes que es defineixen i programen.

 • Berenars literaris

 • Jornades de bricolatge

 • Recollides solidàries

 • Rua de carnestoltes

 • etc.